Lejek ze spiekanym dyskiem

Wyczyść

Opis

Lejek ze spiekanym dyskiem

Lejki ze spiekanym dyskiem wykonane są z wysokiej jakości szkła borokrzemowego BORO 3.3.

Spieki charakteryzują się maksymalną twardością powierzchni, co powoduje że pył szklany nie ściera się podczas czyszczenia lub w skutek oddziaływania środków chemicznych. Filtry nie rozrzucają drobin podczas użytkowania.

 

warunek filtracji

Warunkiem przeprowadzenia wymaganej filtracji jest wybór odpowiedniego dysku z odpowiednim zakresem porowatości. Porowatość szkła w spiekanych dyskach, ukazuje poniższa tabela:

 

KLASY POROWATOŚCI I ICH OGÓLNE ZASTOSOWANIE

KLASA POROWATOŚCI

 

 

0

 

ROZMIAR OTWORU (MIKRONY)

 

 

150-250

OGÓLNE ZASTOSOWANIE

 

 

Filtracja gruboziarnistych materiałów/osadów, dyspersja gazu, oczyszczanie gazu, podłoże ekstrakcyjne, wsparcie innych materiałów filtracyjnych.

 

 

1 90-150 Filtracja gruboziarnistych materiałów/osadów, dyspersja gazu, oczyszczanie gazu, podłoże ekstrakcyjne, wsparcie innych materiałów filtracyjnych.

 

2 40-90 Filtracja średniego rozmiaru osadów w dyspersji i oczyszczaniu gazu.

 

3 15-40 Filtracja drobnoziarnistych osadów. Praca analityczna ze średnimi osadami w filtracji rtęci.

 

4 5-15

 

Praca analityczna z drobnymi i bardzo drobnymi osadami. Zawór jednokierunkowy.

 

Trwałość chemiczna

Spieki marki Glassco produkowane są z tego samego wysokiej jakości materiału, z którego produkowane jest całe borokrzemianowe laboratoryjne szkło marki Glassco, w związku z czym wykazują doskonałą odporność na oddziaływanie środków chemicznych.

Ciśnienie robocze

Spieki i inne produkty marki Glassco nadają się do użytku w próżni i stosowane są przy względnie niskim ciśnieniu. Bez względu na okoliczności różnica ciśnień nie może przekroczyć 100KM/m2(15psi).

czyszczenie

Czyszczenie produktów ze spiekanego szkła

Przed użyciem nowe spiekane filtry powinny zostać oczyszczone ostrożnie kwasem solnym i następnie opłukane wodą destylowaną. Takie postępowanie pozwoli na usunięcie wszystkich luźnych cząstek z filtra.

Zaleca się oczyścić dokładnie wszystkie spiekane filtry „natychmiast” po użyciu. To najbardziej odpowiedni moment pozwalający na łatwe oczyszczenie i zmniejszenie ryzyka skażenia podczas kolejnego użycia.

Wiele osadów można usunąć z filtra za pomocą płukania wstecznego wodą. Nie mniej jednak, należy zwrócić szczególna uwagę w przypadku dużych średnic i drobnych filtrów, gdyż dodatnie ciśnienie z drugiej strony może zniszczyć filtr.

W żadnym wypadku w przypadku płukania wstecznego spiekany sprzęt nie może być wystawiane na działanie wody z sieci zasilającej, jako że w większości przypadków pompa próżniowa jest również skuteczna.

Filtry zatkane przez kurz, brud i filtrację gazu można oczyścić poprzez przemycie ciepłym roztworem detergentu i wystawieniem na działanie czystego powietrza z czystej strony filtra. Cząstki brudu oczyszcza się za pomocą pianki i usuwa poprzez opłukanie wodą.

W przypadku niektórych osadów zatykających filtr można zastosować czyszczenie chemiczne.